Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 69.578 352 13.477 127 83.534
wees 668 12 170 3 853
werkloos < 6 maanden 898 13 195 5 1.111
werkloos > 6 maanden 4.330 35 989 13 5.367
gepensioneerd 1.509 6 291 2 1.808
invalide 2.817 22 737 9 3.585
verhoogde schaal
werkloos (**) 7.123 60 1.581 37 8.801
gepensioneerd 1.217 11 288 2 1.518
invalide (**) 4.047 47 1.075 28 5.197
wezenbijslag
wees 4.131 47 1.034 14 5.226
totaal 96.318 605 19.837 240 117.000
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-4