Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 64.846 343 13.115 137 78.441
wees 618 7 195 6 826
werkloos < 6 maanden 840 11 188 2 1.041
werkloos > 6 maanden 4.120 25 1.064 7 5.216
gepensioneerd 1.361 5 292 3 1.661
invalide 2.494 25 614 8 3.141
verhoogde schaal
werkloos (**) 6.619 53 1.638 27 8.337
gepensioneerd 1.161 11 278 4 1.454
invalide (**) 3.672 34 986 20 4.712
wezenbijslag
wees 3.991 36 918 19 4.964
totaal 89.722 550 19.288 233 109.793
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-4