Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 62.749 337 10.966 113 74.165
wees 605 5 138 4 752
werkloos < 6 maanden 872 10 189 4 1.075
werkloos > 6 maanden 4.062 33 815 11 4.921
gepensioneerd 1.268 8 285 3 1.564
invalide 2.306 25 585 8 2.924
verhoogde schaal
werkloos (**) 6.246 48 1.464 26 7.784
gepensioneerd 1.031 9 239 4 1.283
invalide (**) 3.203 31 881 8 4.123
wezenbijslag
wees 3.819 40 801 11 4.671
totaal 86.161 546 16.363 192 103.262
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-4