Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 57.619 298 9.966 97 67.980
wees 544 10 126 1 681
werkloos < 6 maanden 648 4 137 1 790
werkloos > 6 maanden 3.478 24 738 4 4.244
gepensioneerd 1.145 3 219 1 1.368
invalide 2.115 28 431 9 2.583
verhoogde schaal
werkloos (**) 5.994 54 1.384 28 7.460
gepensioneerd 1.040 6 220 3 1.269
invalide (**) 2.928 36 854 12 3.830
wezenbijslag
wees 3.455 37 790 23 4.305
totaal 78.966 500 14.865 179 94.510
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-4