Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 51.847 282 10.684 211 63.024
wees 473 4 118 3 598
werkloos < 6 maanden 562 4 142 2 710
werkloos > 6 maanden 3.182 22 782 23 4.009
gepensioneerd 1.049 6 229 1 1.285
invalide 1.905 15 481 11 2.412
verhoogde schaal
werkloos (*) 5.824 56 1.555 31 7.466
gepensioneerd 916 6 244 6 1.172
invalide (*) 2.760 38 863 21 3.682
wezenbijslag
wees 3.301 34 808 26 4.169
totaal 71.819 467 15.906 335 88.527
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-4