Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 50.168 265 10.927 90 61.450
wees 429 10 132 3 574
werkloos < 6 maanden 555 19 169 1 744
werkloos > 6 maanden 3.204 24 826 13 4.067
gepensioneerd 935 7 262 - 1.204
invalide 1.694 15 496 7 2.212
verhoogde schaal
werkloos 5.929 48 1.741 30 7.748
gepensioneerd 913 4 295 - 1.212
invalide 2.650 33 837 23 3.543
wezenbijslag
wees 3.174 31 886 10 4.101
totaal 69.651 456 16.571 177 86.855
TAB 2006 D 9-4