Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 49.080 252 10.768 89 60.189
wees 430 7 109 3 549
werkloos < 6 maanden 698 10 201 3 912
werkloos > 6 maanden 3.316 29 875 7 4.227
gepensioneerd 942 6 223 1 1.172
invalide 1.559 5 456 7 2.027
verhoogde schaal
werkloos 5.947 57 1.621 32 7.657
gepensioneerd 1.024 3 285 4 1.316
invalide 2.696 36 902 19 3.653
wezenbijslag
wees 3.189 32 937 16 4.174
totaal 68.881 437 16.377 181 85.876
TAB 2005 D 9-4