Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 111.065 749 23.422 183 135.419
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 9.327 127 2.232 26 11.712
verhoogde schaal voor invaliden (**) 5.915 114 1.599 26 7.654
wezenbijslag 5.905 79 1.541 16 7.541
totaal 132.212 1.069 28.794 251 162.326
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-3