Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 88.748 564 19.657 182 109.151
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.862 93 2.107 31 11.093
verhoogde schaal voor invaliden (**) 5.048 81 1.356 20 6.505
wezenbijslag 4.613 62 1.161 22 5.858
totaal 107.271 800 24.281 255 132.607
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-3