Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 84.455 484 18.971 174 104.084
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.645 57 2.193 26 10.921
verhoogde schaal voor invaliden (**) 4.603 57 1.285 16 5.961
wezenbijslag 4.298 46 1.227 12 5.583
totaal 102.001 644 23.676 228 126.549
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-3