Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 79.800 440 15.859 159 96.258
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 8.340 71 1.869 39 10.319
verhoogde schaal voor invaliden (**) 4.047 47 1.075 28 5.197
wezenbijslag 4.131 47 1.034 14 5.226
totaal 96.318 605 19.837 240 117.000
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-3