Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 74.279 416 15.468 163 90.326
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.780 64 1.916 31 9.791
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.672 34 986 20 4.712
wezenbijslag 3.991 36 918 19 4.964
totaal 89.722 550 19.288 233 109.793
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-3