Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 71.862 418 12.978 143 85.401
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.277 57 1.703 30 9.067
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.203 31 881 8 4.123
wezenbijslag 3.819 40 801 11 4.671
totaal 86.161 546 16.363 192 103.262
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-3