Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal (*) 65.549 367 11.617 113 77.646
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 7.034 60 1.604 31 8.729
verhoogde schaal voor invaliden (**) 2.928 36 854 12 3.830
wezenbijslag 3.455 37 790 23 4.305
totaal 78.966 500 14.865 179 94.510
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-3