Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 59.018 333 12.436 251 72.038
verhoogde schaal  voor werklozen (*) en gepensioneerden 6.740 62 1.799 37 8.638
verhoogde schaal voor invaliden (*) 2.760 38 863 21 3.682
wezenbijslag 3.301 34 808 26 4.169
totaal 71.819 467 15.906 335 88.527
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-3