Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 56.985 340 12.812 114 70.251
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 6.842 52 2.036 30 8.960
verhoogde schaal voor invaliden 2.650 33 837 23 3.543
wezenbijslag 3.174 31 886 10 4.101
totaal 69.651 456 16.571 177 86.855
TAB 2006 D 9-3