Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling totaal
gewone schaal 56.025 309 12.632 110 69.076
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 6.971 60 1.906 36 8.973
verhoogde schaal voor invaliden 2.696 36 902 19 3.653
wezenbijslag 3.189 32 937 16 4.174
totaal 68.881 437 16.377 181 85.876
TAB 2005 D 9-3