Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 164.294 1.820 13.102 260 50 3.987 142 183.655
wees 1.427 47 261 2 1 94 5 1.837
werkloos < 6 maanden 1.923 44 298 4 1 68 4 2.342
werkloos > 6 maanden 7.804 168 1.103 27 10 316 16 9.444
gepensioneerd 1.880 44 201 3 1 69 7 2.205
invalide 6.801 171 1.103 33 7 514 26 8.655
verhoogde bijslag
werkloos (***) 14.535 331 1.961 46 9 794 22 17.698
gepensioneerd 1.565 24 209 7 - 99 2 1.906
invalide (***) 11.813 382 2.094 43 14 1.010 36 15.392
wezenbijslag
wees 7.474 156 1.057 28 6 407 12 9.140
totaal 219.516 3.187 21.389 453 99 7.358 272 252.274
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-2