Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 137.561 1.717 12.104 245 35 3.372 141 155.175
wees 1.356 42 255 5 - 78 7 1.743
werkloos < 6 maanden 2.201 48 365 6 - 92 2 2.714
werkloos > 6 maanden 7.577 165 1.249 14 2 322 16 9.345
gepensioneerd 1.671 34 199 2 - 66 8 1.980
invalide 5.978 152 1.005 23 7 466 20 7.651
verhoogde bijslag
werkloos (***) 14.620 361 2.157 43 15 792 8 17.996
gepensioneerd 1.485 24 211 2 - 100 3 1.825
invalide (***) 10.525 323 2.068 36 13 890 31 13.886
wezenbijslag
wees 6.311 152 1.024 20 6 358 12 7.883
totaal 189.285 3.018 20.637 396 78 6.536 248 220.198
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-2