Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 138.842 1.597 12.950 273 38 3.194 110 157.004
wees 1.351 34 262 4 2 74 6 1.733
werkloos < 6 maanden 1.898 45 292 9 1 59 2 2.306
werkloos > 6 maanden 7.573 123 1.227 16 1 316 9 9.265
gepensioneerd 1.684 17 193 2 - 64 8 1.968
invalide 5.900 122 1.084 27 6 442 13 7.594
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.050 272 2.456 47 10 797 15 18.647
gepensioneerd 1.507 23 257 4 2 90 5 1.888
invalide (***) 9.851 259 1.981 43 12 911 23 13.080
wezenbijslag
wees 6.320 140 1.079 22 3 354 5 7.923
totaal 189.976 2.632 21.781 447 75 6.301 196 221.408
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-2