Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 140.583 1.736 12.034 253 42 2.995 104 157.747
wees 1.351 44 232 8 1 83 7 1.726
werkloos < 6 maanden 1.930 40 256 8 3 62 1 2.300
werkloos > 6 maanden 7.622 120 1.158 34 2 309 15 9.260
gepensioneerd 1.615 32 186 5 1 58 10 1.907
invalide 5.445 144 890 27 3 357 13 6.879
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.293 344 2.328 78 12 813 7 18.875
gepensioneerd 1.534 12 242 4 1 100 4 1.897
invalide (***) 9.315 261 1.884 60 15 802 17 12.354
wezenbijslag
wees 6.352 170 948 38 4 337 7 7.856
totaal 191.040 2.903 20.158 515 84 5.916 185 220.801
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-2