Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 139.396 1.747 12.315 317 33 2.697 56 156.561
wees 1.227 31 227 10 2 77 12 1.586
werkloos < 6 maanden 1.931 44 321 8 1 70 - 2.375
werkloos > 6 maanden 7.570 149 1.196 44 4 313 7 9.283
gepensioneerd 1.616 28 188 5 1 51 5 1.894
invalide 5.217 122 895 21 3 304 10 6.572
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.651 358 2.649 99 9 687 7 19.460
gepensioneerd 1.690 18 226 6 3 105 2 2.050
invalide (***) 8.990 245 1.780 61 11 706 10 11.803
wezenbijslag
wees 6.365 147 1.035 34 5 310 9 7.905
totaal 189.653 2.889 20.832 605 72 5.320 118 219.489
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-2