Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 137.801 1.647 10.066 262 22 2.435 64 152.297
wees 1.152 24 207 4 1 79 12 1.479
werkloos < 6 maanden 2.037 55 274 8 2 62 - 2.438
werkloos > 6 maanden 7.737 135 1.039 30 1 256 9 9.207
gepensioneerd 1.633 20 162 3 - 46 7 1.871
invalide 5.089 110 748 24 2 275 11 6.259
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.613 346 2.340 81 7 633 8 19.028
gepensioneerd 1.654 29 242 1 - 87 1 2.014
invalide (***) 8.602 229 1.552 69 12 622 9 11.095
wezenbijslag
wees 6.416 136 924 28 6 285 7 7.802
totaal 187.734 2.731 17.554 510 53 4.780 128 213.490
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-2