Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag (**)
arbeidsprestaties 131.387 1.681 10.157 297 10 2.332 52 145.916
wees 1.091 27 194 4 - 61 13 1.390
werkloos < 6 maanden 1.471 32 210 3 - 42 1 1.759
werkloos > 6 maanden 6.916 135 879 30 2 221 5 8.188
gepensioneerd 1.484 19 186 3 - 44 5 1.741
invalide 4.631 105 663 20 1 243 6 5.669
verhoogde bijslag
werkloos (***) 15.393 359 2.504 88 3 672 11 19.030
gepensioneerd 1.681 24 295 7 - 85 2 2.094
invalide (***) 8.041 215 1.531 50 3 565 12 10.417
wezenbijslag
wees 6.159 147 882 34 3 278 6 7.509
totaal 178.254 2.744 17.501 536 22 4.543 113 203.713
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-2