Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 124.843 1.710 10.071 331 31 2.176 52 139.214
wees 1.066 23 165 10 3 41 11 1.319
werkloos < 6 maanden 1.407 22 202 7 - 35 2 1.675
werkloos > 6 maanden 6.320 139 862 45 9 206 11 7.592
gepensioneerd 1.417 19 145 7 1 51 5 1.645
invalide 4.148 93 664 21 2 201 6 5.135
verhoogde bijslag
werkloos (**) 15.698 424 2.667 104 13 703 13 19.622
gepensioneerd 1.701 21 280 42 3 77 2 2.126
invalide (**) 7.559 225 1.499 54 11 538 14 9.900
wezenbijslag
wees 6.038 169 915 26 8 264 8 7.428
totaal 170.197 2.845 17.470 647 81 4.292 124 195.656
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-2