Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 120.287 1.626 10.086 296 16 2.075 46 134.432
wees 1.035 31 163 3 - 45 6 1.283
werkloos < 6 maanden 1.380 30 178 50 - 28 - 1.666
werkloos > 6 maanden 6.235 137 914 28 2 218 13 7.547
gepensioneerd 1.371 14 199 3 - 46 6 1.639
invalide 3.811 98 575 19 - 213 6 4.722
verhoogde bijslag
werkloos 15.977 458 2.777 105 5 750 14 20.086
gepensioneerd 1.679 22 306 8 1 80 1 2.097
invalide 7.234 232 1.469 57 5 519 9 9.525
wezenbijslag
wees 5.857 128 933 39 1 243 7 7.208
totaal 164.866 2.776 17.600 608 30 4.217 108 190.205
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2006 D 9-2