Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone bijslag
arbeidsprestaties 116.568 1.582 9.474 273 10 1.973 50 129.930
wees 962 34 168 5 - 44 5 1.218
werkloos < 6 maanden 1.539 34 199 9 - 30 1 1.812
werkloos > 6 maanden 6.225 134 860 32 1 204 10 7.466
gepensioneerd 1.350 17 165 3 - 44 6 1.585
invalide 3.684 88 544 14 1 199 6 4.536
verhoogde bijslag
werkloos 15.960 455 2.808 106 5 731 12 20.077
gepensioneerd 1.661 27 300 7 1 74 2 2.072
invalide 6.952 213 1.374 66 3 532 2 9.142
wezenbijslag
wees 5.783 150 922 25 2 255 4 7.141
totaal 160.684 2.734 16.814 540 23 4.086 98 184.979
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2005 D 9-2