Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 184.129 2.294 16.068 329 70 5.048 200 208.138
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.100 355 2.170 53 9 893 24 19.604
verhoogde schaal voor invaliden (***) 11.813 382 2.094 43 14 1.010 36 15.392
wezenbijslag 7.474 156 1.057 28 6 407 12 9.140
totaal 219.516 3.187 21.389 453 99 7.358 272 252.274
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-1