Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.344 2.158 15.177 295 44 4.396 194 178.608
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.105 385 2.368 45 15 892 11 19.821
verhoogde schaal voor invaliden (***) 10.525 323 2.068 36 13 890 31 13.886
wezenbijslag 6.311 152 1.024 20 6 358 12 7.883
totaal 189.285 3.018 20.637 396 78 6.536 248 220.198
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-1