Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 157.248 1.938 16.008 331 48 4.149 148 179.870
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.557 295 2.713 51 12 887 20 20.535
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.851 259 1.981 43 12 911 23 13.080
wezenbijslag 6.320 140 1.079 22 3 354 5 7.923
totaal 189.976 2.632 21.781 447 75 6.301 196 221.408
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-1