Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 158.546 2.116 14.756 335 52 3.864 150 179.819
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.827 356 2.570 82 13 913 11 20.772
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.315 261 1.884 60 15 802 17 12.354
wezenbijslag 6.352 170 948 38 4 337 7 7.856
totaal 191.040 2.903 20.158 515 84 5.916 185 220.801
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-1