Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.957 2.121 15.142 405 44 3.512 90 178.271
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.341 376 2.875 105 12 792 9 21.510
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.990 245 1.780 61 11 706 10 11.803
wezenbijslag 6.365 147 1.035 34 5 310 9 7.905
totaal 189.653 2.889 20.832 605 72 5.320 118 219.489
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-1