Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 155.449 1.991 12.496 331 28 3.153 103 173.551
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.267 375 2.582 82 7 720 9 21.042
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.602 229 1.552 69 12 622 9 11.095
wezenbijslag 6.416 136 924 28 6 285 7 7.802
totaal 187.734 2.731 17.554 510 53 4.780 128 213.490
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-1