Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 146.980 1.999 12.289 357 13 2.943 82 164.663
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.074 383 2.799 95 3 757 13 21.124
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.041 215 1.531 50 3 565 12 10.417
wezenbijslag 6.159 147 882 34 3 278 6 7.509
totaal 178.254 2.744 17.501 536 22 4.543 113 203.713
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-1