Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 139.201 2.006 12.109 421 46 2.710 87 156.580
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 17.399 445 2.947 146 16 780 15 21.748
verhoogde schaal voor invaliden (**) 7.559 225 1.499 54 11 538 14 9.900
wezenbijslag 6.038 169 915 26 8 264 8 7.428
totaal 170.197 2.845 17.470 647 81 4.292 124 195.656
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-1