Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 130.328 1.889 11.410 336 12 2.494 78 146.547
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 17.621 482 3.108 113 6 805 14 22.149
verhoogde schaal voor invaliden 6.952 213 1.374 66 3 532 2 9.142
wezenbijslag 5.783 150 922 25 2 255 4 7.141
totaal 160.684 2.734 16.814 540 23 4.086 98 184.979
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2005 D 9-1