Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2014
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 184.129 2.294 16.068 329 70 5.048 200 208.138
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.100 355 2.170 53 9 893 24 19.604
verhoogde schaal voor invaliden (***) 11.813 382 2.094 43 14 1.010 36 15.392
wezenbijslag 7.474 156 1.057 28 6 407 12 9.140
totaal 219.516 3.187 21.389 453 99 7.358 272 252.274
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.344 2.158 15.177 295 44 4.396 194 178.608
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.105 385 2.368 45 15 892 11 19.821
verhoogde schaal voor invaliden (***) 10.525 323 2.068 36 13 890 31 13.886
wezenbijslag 6.311 152 1.024 20 6 358 12 7.883
totaal 189.285 3.018 20.637 396 78 6.536 248 220.198
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2012
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 157.248 1.938 16.008 331 48 4.149 148 179.870
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.557 295 2.713 51 12 887 20 20.535
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.851 259 1.981 43 12 911 23 13.080
wezenbijslag 6.320 140 1.079 22 3 354 5 7.923
totaal 189.976 2.632 21.781 447 75 6.301 196 221.408
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2011
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 158.546 2.116 14.756 335 52 3.864 150 179.819
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 16.827 356 2.570 82 13 913 11 20.772
verhoogde schaal voor invaliden (***) 9.315 261 1.884 60 15 802 17 12.354
wezenbijslag 6.352 170 948 38 4 337 7 7.856
totaal 191.040 2.903 20.158 515 84 5.916 185 220.801
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2010
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 156.957 2.121 15.142 405 44 3.512 90 178.271
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.341 376 2.875 105 12 792 9 21.510
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.990 245 1.780 61 11 706 10 11.803
wezenbijslag 6.365 147 1.035 34 5 310 9 7.905
totaal 189.653 2.889 20.832 605 72 5.320 118 219.489
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2009
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 155.449 1.991 12.496 331 28 3.153 103 173.551
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.267 375 2.582 82 7 720 9 21.042
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.602 229 1.552 69 12 622 9 11.095
wezenbijslag 6.416 136 924 28 6 285 7 7.802
totaal 187.734 2.731 17.554 510 53 4.780 128 213.490
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2008
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal (**) 146.980 1.999 12.289 357 13 2.943 82 164.663
verhoogde schaal voor werklozen (***)  en gepensioneerden 17.074 383 2.799 95 3 757 13 21.124
verhoogde schaal voor invaliden (***) 8.041 215 1.531 50 3 565 12 10.417
wezenbijslag 6.159 147 882 34 3 278 6 7.509
totaal 178.254 2.744 17.501 536 22 4.543 113 203.713
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2007
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 139.201 2.006 12.109 421 46 2.710 87 156.580
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 17.399 445 2.947 146 16 780 15 21.748
verhoogde schaal voor invaliden (**) 7.559 225 1.499 54 11 538 14 9.900
wezenbijslag 6.038 169 915 26 8 264 8 7.428
totaal 170.197 2.845 17.470 647 81 4.292 124 195.656
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2006
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 134.119 1.936 12.115 399 18 2.625 77 151.289
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 17.656 480 3.083 113 6 830 15 22.183
verhoogde schaal voor invaliden 7.234 232 1.469 57 5 519 9 9.525
wezenbijslag 5.857 128 933 39 1 243 7 7.208
totaal 164.866 2.776 17.600 608 30 4.217 108 190.205
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2006 D 9-1
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens schaal en rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
schaal / rechtsgrond student leerling werkzoekende student werkzoekende leerling werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) totaal
gewone schaal 130.328 1.889 11.410 336 12 2.494 78 146.547
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 17.621 482 3.108 113 6 805 14 22.149
verhoogde schaal voor invaliden 6.952 213 1.374 66 3 532 2 9.142
wezenbijslag 5.783 150 922 25 2 255 4 7.141
totaal 160.684 2.734 16.814 540 23 4.086 98 184.979
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen)
TAB 2005 D 9-1