Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2014
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 492.284 476.351 438.729 302.778 259 1.710.401
wees 292 1.511 3.362 3.042 14.541 22.748
werkloos < 6 maanden 11.713 8.724 6.570 3.664 2 30.673
werkloos > 6 maanden 32.655 28.997 24.658 15.482 41 101.833
gepensioneerd 520 1.070 2.494 4.777 1.774 10.635
invalide 10.836 14.364 18.262 13.814 321 57.597
verhoogde schaal
werkloos (**) 53.897 50.094 45.225 27.466 - 176.682
gepensioneerd 519 1.098 2.465 3.850 - 7.932
invalide (**) 22.998 30.036 37.932 23.046 - 114.012
wezenbijslag
wees 1.534 5.833 13.531 16.681 - 37.579
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 8-2