Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 450.461 413.239 381.768 249.585 228 1.495.281
wees 274 1.445 3.288 2.798 12.150 19.955
werkloos < 6 maanden 14.162 10.145 7.892 4.126 2 36.327
werkloos > 6 maanden 34.055 29.113 24.678 15.172 48 103.066
gepensioneerd 444 1.008 2.324 4.178 1.600 9.554
invalide 9.922 12.800 16.562 11.900 319 51.503
verhoogde schaal
werkloos (**) 54.883 50.496 46.445 27.424 - 179.248
gepensioneerd 443 954 2.269 3.490 - 7.156
invalide (**) 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
wezenbijslag
wees 1.446 5.100 11.952 13.741 - 32.239
totaal 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 8-2