Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2012
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 452.071 409.358 381.689 247.124 248 1.490.490
wees 290 1.497 3.262 2.737 12.387 20.173
werkloos < 6 maanden 12.476 8.660 6.554 3.498 7 31.195
werkloos > 6 maanden 32.575 27.689 23.830 14.925 49 99.068
gepensioneerd 444 972 2.280 4.030 1.728 9.454
invalide 11.849 13.526 16.712 11.640 344 54.071
verhoogde schaal
werkloos (**) 56.189 51.544 47.887 27.931 - 183.551
gepensioneerd 417 961 2.292 3.525 - 7.195
invalide (**) 19.782 25.631 33.022 19.041 - 97.476
wezenbijslag
wees 1.527 5.197 12.055 13.506 - 32.285
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 8-2