Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2011
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 449.506 403.882 379.937 241.281 269 1.474.875
wees 267 1.522 3.142 2.579 12.619 20.129
werkloos < 6 maanden 12.841 8.779 6.692 3.411 3 31.726
werkloos > 6 maanden 32.699 28.013 23.645 14.627 63 99.047
gepensioneerd 429 877 2.238 3.715 1.888 9.147
invalide 9.886 11.717 15.116 10.464 391 47.574
verhoogde schaal
werkloos (**) 55.982 52.429 49.621 27.676 - 185.708
gepensioneerd 396 1.001 2.405 3.415 - 7.217
invalide (**) 17.821 23.846 30.750 17.551 - 89.968
wezenbijslag
wees 1.527 5.386 12.118 13.082 - 32.113
totaal 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 8-2