Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2010
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 440.394 396.791 379.170 235.002 293 1.451.650
wees 304 1.514 3.151 2.412 12.849 20.230
werkloos < 6 maanden 12.491 8.774 6.858 3.416 2 31.541
werkloos > 6 maanden 33.370 27.687 23.496 14.499 81 99.133
gepensioneerd 397 891 2.320 3.555 2.020 9.183
invalide 9.289 10.871 14.269 9.713 445 44.587
verhoogde schaal
werkloos (**) 58.573 54.608 52.565 27.797 - 193.543
gepensioneerd 418 1.030 2.624 3.504 - 7.576
invalide (**) 16.971 22.837 29.615 16.515 - 85.938
wezenbijslag
wees 1.522 5.465 12.267 12.869 - 32.123
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 8-2