Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2009
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 434.829 394.561 382.562 226.462 316 1.438.730
wees 300 1.459 3.100 2.231 13.031 20.121
werkloos < 6 maanden 12.811 8.972 7.243 3.513 4 32.543
werkloos > 6 maanden 34.137 28.367 24.542 14.128 89 101.263
gepensioneerd 404 923 2.488 3.435 2.164 9.414
invalide 9.126 10.657 14.057 9.183 514 43.537
verhoogde schaal
werkloos (**) 55.812 53.975 52.717 26.812 - 189.316
gepensioneerd 410 1.045 2.642 3.297 - 7.394
invalide (**) 15.302 20.900 27.801 15.218 - 79.221
wezenbijslag
wees 1.507 5.585 12.481 12.473 - 32.046
totaal 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 8-2