Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2008
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 433.748 398.232 388.332 213.896 365 1.434.573
wees 278 1.482 2.974 2.071 13.213 20.018
werkloos < 6 maanden 10.184 7.104 5.684 2.549 6 25.527
werkloos > 6 maanden 29.031 24.852 21.825 12.432 131 88.271
gepensioneerd 389 945 2.471 3.109 2.278 9.192
invalide 8.220 9.978 13.023 8.252 585 40.058
verhoogde schaal
werkloos (**) 56.753 57.425 55.909 26.490 - 196.577
gepensioneerd 440 1.126 2.927 3.363 - 7.856
invalide (**) 13.883 19.866 27.157 14.247 - 75.153
wezenbijslag
wees 1.544 5.592 12.837 11.814 - 31.787
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 8-2