Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2007
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 427.763 398.991 389.767 202.238 326 1.419.085
wees 289 1.433 2.873 1.917 13.577 20.089
werkloos < 6 maanden 8.957 6.517 5.546 2.385 8 23.413
werkloos > 6 maanden 26.856 23.185 21.110 11.601 207 82.959
gepensioneerd 422 969 2.543 2.930 2.514 9.378
invalide 7.274 9.210 12.401 7.547 630 37.062
verhoogde schaal
werkloos (*) 57.444 59.529 58.705 27.088 - 202.766
gepensioneerd 553 1.299 3.227 3.298 - 8.377
invalide (*) 12.901 18.938 25.925 13.582 - 71.346
wezenbijslag
wees 1.559 5.787 13.082 11.597 - 32.025
totaal 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 8-2