Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2006
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 419.892 395.151 386.563 195.882 323 1.397.811
wees 321 1.421 2.775 1.857 1.218 7.592
werkloos < 6 maanden 8.820 6.513 5.486 2.410 12 23.241
werkloos > 6 maanden 26.789 23.154 21.540 11.614 167 83.264
gepensioneerd 405 1.018 2.563 2.843 2.471 9.300
invalide 6.565 8.518 11.659 6.934 309 33.985
verhoogde schaal
werkloos 60.136 63.123 63.047 27.834 63 214.203
gepensioneerd 524 1.281 3.372 3.309 153 8.639
invalide 11.732 17.698 24.803 13.068 492 67.793
wezenbijslag
wees 1.601 5.793 13.415 11.309 12.487 44.605
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 8-2