Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2005
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 410.959 390.926 383.086 190.119 340 1.375.430
wees 326 1.326 2.711 1.767 514 6.644
werkloos < 6 maanden 9.273 6.863 5.792 2.724 8 24.660
werkloos > 6 maanden 25.495 22.600 21.325 11.693 213 81.326
gepensioneerd 442 1.070 2.605 2.757 2.640 9.514
invalide 6.147 8.109 10.956 6.563 313 32.088
verhoogde schaal
werkloos 64.821 66.466 65.864 27.734 63 224.948
gepensioneerd 552 1.340 3.405 3.388 176 8.861
invalide 11.397 16.842 24.616 12.795 560 66.210
wezenbijslag
wees 1.564 5.835 13.593 11.315 13.297 45.604
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 8-2