Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2014
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 548.300 531.017 494.075 343.557 16.938 1.933.887
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 54.416 51.192 47.690 31.316 - 184.614
verhoogde schaal voor invaliden (**) 22.998 30.036 37.932 23.046 - 114.012
wezenbijslag 1.534 5.833 13.531 16.681 - 37.579
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 8-1