Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 509.318 467.750 436.512 287.759 14.347 1.715.686
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 55.326 51.450 48.714 30.914 - 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (**) 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
wezenbijslag 1.446 5.100 11.952 13.741 - 32.239
totaal 587.225 551.576 532.040 352.805 14.347 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 8-1