Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2012
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 509.705 461.702 434.327 283.954 14.763 1.704.451
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.606 52.505 50.179 31.456 - 190.746
verhoogde schaal voor invaliden (**) 19.782 25.631 33.022 19.041 - 97.476
wezenbijslag 1.527 5.197 12.055 13.506 - 32.285
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 8-1